De fleste nettbanker vil spørre deg om du vil motta eFaktura neste gang du betaler en regning i nettbanken din. Dermed er det bare å si ja takk, neste gang du får spørsmål. Måten du gjør dette på er å velge eFaktura fra EnterCard Norge AS og oppgi ditt KID-nummer som eFaktura-referanse.

Fakturadato:
Datoen da fakturaen din ble laget.

Forfallsdato:
Datoen du må ha gjort innbetalingen for å unngå purringer og gebyrer.

Faktura gjelder for perioden:
Alle bevegelser på kortet ditt i denne perioden er synlige på fakturaen. Har du for eksempel brukt kortet ditt etter 10.01.2013, vil dette komme på neste faktura.

Forfallsdato:
Datoen du må ha gjort innbetalingen for å unngå purringer og gebyrer.

Faktura gjelder for perioden:
Alle bevegelser på kortet ditt i denne perioden er synlige på fakturaen. Har du for eksempel brukt kortet ditt etter 10.01.2013, vil dette komme på neste faktura.

KID:
Dette KID-nummeret bruker du hver gang du skal betale fakturaen. Det er det samme hver gang, og endrer seg ikke. Dersom du vil gjøre en ekstra innbetaling, og ikke husker KID- nummeret ditt, kan du finne det på en tidligere faktura. Du kan også finne både KID- og kontonummer i re:member nettbank.

Overført fra forrige faktura:
Dette beløpet er det totalt skyldige beløpet på den forrige fakturaen din. Beløpet står oppført slik at du kan se hva du skyldte i forrige fakturaperiode.

Innbetaling/overføring:
Dette er summen av dine innbetalinger i faktura- perioden, og eventuelle beløp som er tilbakeført til kortet ditt.

Bruk denne periode:
Dette er summen av dine kjøp, uttak, renter og gebyrer i fakturaperioden.

Totalt skyldig beløp (Benyttet kreditt):
Dette er det totale beløpet du skyldte da fakturaen ble produsert 18.09.2013.
Totalt skyldig beløp består av:
Overført fra forrige faktura
- Innbetaling/tilbakeføringer/rabatter
+Bruk denne periode
= Totalt skyldig beløp

Hvis du ikke innbetalte totalt skyldig beløp på din forrige faktura, så vil restbeløpet være inkludert her. Hvis totalt skyldig beløp er null, kan du se bort i fra fakturaen, og du trenger ikke å betale noe. Da er fakturaen kun til informasjon, slik at du kan se hvilke bevegelser som har vært på kontoen din den siste måneden. Har det ikke vært noen bevegelser, får du ingen faktura.

Minimum å betale ved forfall:
Dette er det minste beløpet du må betale innen forfallsdatoen for å unngå purringer og gebyrer. Dette beløpet tilsvarer 3 % av totalt skyldig beløp, og minimum kr 100. Du står fritt til å betale inn et høyere beløp, opp til totalt skyldig beløp.

Transaksjonsdato:
Viser dato da transaksjonen ble gjort.

Bokført dato:
Viser datoen da transaksjonen ble registrert hos EnterCard. Bokført dato vil ofte være senere enn transaksjonsdatoen fordi butikker og andre brukersteder kan bruke noen dager på å sende inn sine transaksjoner.

Beløp i original valuta:
Viser summen i annen valuta hvis transaksjonen ikke ble gjort i norske kroner.

Kontonummer:
Kontonummeret brukes ved alle innbetalinger og er det samme hver gang. Du kan også finne både KID- og kontonummer i re:member nettbank.